• English
  • Deutsch
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
YouTube icon
Header image Ecologic

Nabotjek af EU-landes Fremgangsmåder ved Planlægning for Henhold til Vandrammedirektivet

Publication

Nabotjek af EU-landes Fremgangsmåder ved Planlægning for Henhold til Vandrammedirektivet

Komparativ Rapport

This report analyses how the need for measures to reduce the nutrient load is assessed in the river basin management planning to meet the environmental objectives of the Water Framework Directive for coastal waters in the EU Member States or river basin districts that share coastal waters with Denmark. Thus, the analysis covers Germany, Sweden, the Netherlands and Poland.


Citation

COWI (ed.) 2018: Nabotjek af EU-landes Fremgangsmåder ved Planlægning for Henhold til Vandrammedirektivet. Komparativ Rapport.

Language
Danish
Credits

With contributions by: Dr. Ulf Stein (Ecologic Institute)

Funding
Publisher
Year
2018
Dimension
171 pp.
Project ID
3512
Table of Contents

1 Overordnede resultater af sammenstillingen
1.1 Overall results of the comparative analysis
2 Introduktion
3 Opdrag, afgrænsning og metode
3.1 Opdrag
3.2 Metode
3.3 Afgrænsning
4 Landekontekst og landespecifikke bestemmelser
4.1 Spørgsmål A - Næringsstofpåvirkningen af vandmiljøet
4.2 Spørgsmål B - Udfordringer i vandområdeplanerne
4.3 Spørgsmål C - Målfastsættelse
4.4 Spørgsmål D - Undtagelsesbestemmelser
5 Miljømål og reference tilstand (i) og belastning (j)
5.1 Spørgsmål I – Referencetilstande og miljømål for biologiske kvalitetselementer
5.2 Spørgsmål J - Målbelastninger
6 Indsatsbehov
6.1 Spørgsmål E -Indsatsbehov
6.2 Spørgsmål F – Grænseoverskridende bidrag
6.3 Spørgsmål G – Eksisterende belastning
6.4 Spørgsmål H - Baseline
6 NABOTJEK AF VANDRAMMEDIREKTIVET
7 Sammenfatning
BILAG
Bilag A Oversigt over spørgsmål og deres reference
Bilag B Modelbeskrivelser
B.1 Modeloversigt for alle lande
B.2 Danmark
B.3 Sverige
B.4 Polen
B.5 Tyskland
B.6 Nederlandene
Bilag C Interviewpersoner og landeeksperter

Keywords
WFD, Denmark, Sweden, Poland, Germany, the Netherlands, Europe, analysis